Nirodharam

พระธรรมเทศนา ปี 2553
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์  
1
มกราคม 2553  
2
กุมภาพันธ์ 2553  
3
มีนาคม 2553  
4
เมษายน 2553  
5
พฤษภาคม 2553  
6
มิถุนายน 2553  
7
กรกฏาคม 2553  
8
สิงหาคม 2553  
9
กันยายน 2553  
10
ตุลาคม 2553  
11
พฤศจิกายน 2553  
12
ธันวาคม 2553  

สาธยายมนต์

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

พระธรรมเทศนา ปี 2559

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์