ธรรมะ จาก นิโรธาราม พฤศจิกายน 2553
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
1 พ.ย. 53
ความรัก รร.จิตอารี ลำปาง
2.
7 พ.ย. 53
สมาธินทรีย์
3.
10 พ.ย. 53
บัญญัติธรรม
4.
12 พ.ย. 53
คว่ำบาตร ธรรมะสำหรับผู้หญิง
5.
16 พ.ย. 53
โสฬสปัญหา
6.
26 พ.ย. 53

สอนวัยรุ่น รู้ใจตัวเอง ตอนที่ 1

7.
26 พ.ย. 53

สอนวัยรุ่น รู้ใจตัวเอง ตอนที่ 2

8.
27 พ.ย. 53
ดับทุกข์ ฆราวาสธรรม
9.
27 พ.ย. 53
กฏแห่งกรรม
10.
28 พ.ย. 53
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
11.
28 พ.ย. 53

ใครหนอ

12.
27 พ.ย. 53
ความรัก
13.
27 พ.ย. 53
วิวัฏฏะ เดช
         
หมายเหตุ : Track ที่ 6 - 12 ค่าย อบรมธรรมะ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ + เภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม