ธรรมะ จาก นิโรธาราม กุมภาพันธ์ 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
17 พ.ย. 52
ธรรมะสำหรับอุบาสก
2.
25 พ.ย. 52
อานาปานสติ ตอนที่ 1
3.
25 พ.ย. 52
อานาปานสติ ตอนที่ 2
4.
25 พ.ย. 52
พระสูตร จาก พระไตรปิฏก
5.
26 พ.ย. 52
นำ สมาธิ
6.
26 พ.ย. 52
พระสูตร อุบาสกวรรค
7.
27 พ.ย. 52
อริยสัจ ข้อ 2
8.
28 พ.ย. 52
ธรรมะจากพระไตรปิฏก วัดโลกโมฬี
9.
28 พ.ย. 52
สัญญาสูตร
10.
29 พ.ย. 52
การปฏิบัติธรรม
11.
29 พ.ย. 52
โลก รูป กาย วัดหลังถ้ำ
12.
30 พ.ย. 52
สติปัฏฐาน ฉบับง่าย ( คำเมือง )