Nirodharam

ติดต่อ สอบถาม

เว็บไซต์ www.nirotharam.com เป็นเว็บไซต์ที่คณะลูกศิษย์พระอาจารย์ นันทญาณี ภิกษุณี จัดทำขึ้น
มิใช่เว็บไซต์ของนิโรธารามโดยตรง

เมื่อคณะลูกศิษย์ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่นำมาถ่ายทอดโดย ท่านอาจารย์ นันทญาณี ภิกษุณี
แล้วเกิดศรัทธา ได้ประโยชน์จากพระธรรม

จึงช่วยกันจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ด้วยหวังจะให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากพระธรรมด้วย
จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์คือ เป็นที่สำหรับฟังธรรมะเท่านั้น

" เว็บไซต์ นิโรธาราม ดอทคอม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองและการเรียกร้องสิทธิใด ๆ "

นักบวช ณ อารามภิกษุณี นิโรธาราม และสุทธจิตต์ ต้องการอยู่อย่างสันโดษ ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ฉะนั้น หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยในพระธรรม ขอเชิญโทร.สอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ในช่วงเวลา (10.00 น. - 16.00 น.)

ติดต่อ หรือแจ้งภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมที่ webmaster โทร 080-496-3002
นิโรธาราม

อารามภิกษุณี นิโรธาราม เลขที่ 127 หมู่ 6 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 08.4804.2040

แผนที่ เดินทางมายัง นิโรธาราม คลิกที่นี่

สุทธจิตต์

อารามภิกษุณี สุทธจิตต์ เลขที่ 88/1 หมู่ 9 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร 08.1205.5416

แผนที่ เดินทางมายัง สุทธจิตต์ คลิกที่นี่